A1, A2 ve D4 yetki belgeleri için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde öngörülen (UKOME


T.C 
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI:65204996/215.99/70168                                                                                  26/12/2014

KONU: A1, A2 ve D4 yetki belgeleri

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

Malumları olduğu üzere yetki belgesi almanın ve yenilemenin genel ve özel şartları Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 12 inci ve 13 üncü maddeleriyle düzenlenmiş olup, Bakanlığımıza ibraz edilmesi gerekli olan belgeler de aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer almaktadır.

 

Daha önce, yürürlükteki mevzuata uygun olarak A1, A2 veya D4 yetki belgesini aldığı halde, ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle yetki belgelerinin yenilenmesi veya bu belgelerle ilgili bir kısım işlemlerin yapılması sırasında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan; ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığımıza sunulması istenmektedir.

 

Bakanlığımıza intikal eden bir kısım bilgilerden; sözkonusu Kararın alınması için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’ne veya İl Trafik Komisyonlarına yapılan taleplerin, bu merkez veya komisyonların belirli zamanlarda veya geç toplanması nedeniyle, taleplerin zamanında değerlendirilip kararların alınamadığı ve bu süre zarfında yetki belgesi sahibi taşımacıların da Yönetmelikte öngörülen özellikle yenileme sürelerini aştıkları ve bu sebeple de yetki belgelerinin iptali ile karşı karşıya kaldıkları anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla; A1, A2 ve D4 yetki belgeleri için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen (UKOME) veya İl Trafik Komisyonu kararı şartını sağlamak üzere;

 

-         01.10.2015 tarihine kadar süre verilmesi bu süre içerisinde UKOME veya İl Trafik Komisyonu şartı aranmadan gerekli işlemlerin yapılması ancak, bu tarihten önce yetki belgesi süresi bitenlerin söz konusu şartı sağlamadan belgelerinin yenilenmemesi ve bu sürenin sonunda anılan şartı sağlayamayan; A türü yetki belgesi sahipleri için KTY’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, D4 yetki belgesi sahipleri için ise, Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda işlem yapılması,

-         Konuyla ilgili 27/12/2012 tarih ve 23972 sayılı 22/10/2013 tarih ve 15011 sayılı, 10.01.2014 tarih ve 10 sayılı Makam Olur’larının yürürlükten kaldırılması,

 

hususlarını 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci, 655 sayılı KHK nın 28 inci maddeleri ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu ve 83 üncü maddelerinin karayolu taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza verdiği geçici/süreli düzenleme yapma yetkisi çerçevesinde uygun görüşle takdir ve tensiplerinize arz ederim.»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.