A1 yetki belgeleri Hakkında Bakanlık oluru yayınlandı

 T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 

 

 Sayı :34685369-215.99/40081                                                                       07/07/201
 Konu :A1 yetki belgesi hk.

 

 

 MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Malumları olduğu üzere, Bakanlık Makamının 30.07.2013 tarih ve 11687 sayılı Olur'ları uyarınca
A1 yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi işlemleri sadece bir kamu kurum veya kuruluşuyla
imzalanmış taşıma sözleşmesine istinaden mümkün bulunmaktadır.
Ancak, bu güne kadar A1 yetki belgesi almak, yenilemek, taşıt ilavesi yapmak veya süresi biten
sözleşme yerine yeni bir sözleşmeyi işleme aldırmak için Karayolu Taşıma Yönetmeliği(KTY)'nin
13 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden Bakanlığımıza yapılan başvurularda sunulan
sözleşmelerin bir kısmında bazı belirsizliklerin olduğu, bir kısmının ise anılan Yönetmelik
hükümlerinde açıkça ifade edildiği şekilde bir kamu kurum/kuruluşu ile imzalanmış "geçerli bir
veya olmayıp, sürücüsüz taşıma hizmet alımı sözleşmesi" "hizmet sözleşmesi" araç kiralama
sözleşmesi olduğu, bu durumda taşıma faaliyetinin araç sahipleri tarafından değil ilgili kamu
kurum kuruluşunca fiilen yapıldığı ve gün geçtikçe de Bakanlığımıza sunulan bu tür sözleşmelerin
sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir.
Bu itibarla, 03 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; A1 yetki belgeleri ile ilgili
olarak KTY'nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 24 üncü maddesinin
ondördüncü fıkrası uyarınca Bakanlığımıza sunulacak sözleşmelerin;
Başlığında; "Taşıma Hizmet Alımı Sözleşmesi" ibaresine yer verilmiş olması,
İçeriğinde, taşıma hizmeti alımının sürücülü taşıtlarla olduğunun açıkça belirtilmesi,
Birden fazla firma tarafından ortak girişim olarak imzalanmış olmaması,
İlgili kamu kurumu/kuruluşu tarafından imzalanmış aslının veya ilgili kamu kurum/kuruluşu
tarafından ıslak mühür basılmak suretiyle "Aslı gibidir." onaylı olması,
Taşıma hizmetinin işe başlama ve bitiş tarihleriyle kullanılacak taşıt cins ve sayılarının
açıkça belirtilmiş olması,
Silinti ve kazıntılı olmaması,
hususlarının aranmasını KTY'nin 10 uncu maddesi doğrultusunda uygun görüşle takdir ve
tensiplerinize arz ederim.

 Dr. Mustafa KAYA
Genel Müdür V.


 OLUR
07/07/2015
 
 Talat AYDIN
Müsteşar a. Müsteşar Yardımcısı


»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.