Bakan Binali YILDIRIM .ÖTV'siz yakıt talebinizi gündemden düşürün!


HABER: CANER ÖZCAN
Taşıma Dünyasıİstanbul Ticaret Odası’nda 9 Şubat Salı günü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımı ile “Karayolu Ulaşımı’nda Verimlilik ve 2023 Vizyonu” konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, TOFED Başkanı Birol Özcan, UYOF Başkanı İmran Okumuş, İSTAB Başkanı Ahmet Karakış, TTDER Başkanı Sümer Yığcı, İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel ve çok sayıda taşımacılık sektörü mensubu katıldı. 


Toplantıda ilk sözü alan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan: Ortak akıl oluşturulmalı
Orduhan, “Başta meslek komitelerimiz olmak üzere sektör temsilcilerinden ve sivil toplum örgütlerinden bir tek şey istiyoruz. O da sektörlerin sıkıntılarının çözümü için kamu yararı, serbest piyasa şartları ve rekabet unsurlarını da gözeten bir ortak akıl oluşturmalıdır. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının en fazla tercih edilen ulaşım türü karayolu olup 2014 yılı itibari ile yurtiçi yolcu taşımacılığının yüzde 89,8’i, yük taşımacılığının da 89,5’ikarayolu ile yapılmaktadır. Organizasyonun sonuçlarının Türk iş dünyası adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım: Turizm ve karayolu taşımacılığı koordinasyon kurulu
Yıldırım, havayolu taşımacılığının payı artarken karayolunun payının daraldığını vurguladı: “Havayolu, denizyolu, demiryolunun tamamlayıcı unsurlarıyız. Onun için ulaştırma sistemlerimizin bütünleşik bir yapı içinde ulusal kimliği oluşturacak şekilde altyapıda ve işletmede birleştirilmesi, doğal ve kaçınılmaz bir süreçtir.Önümüzdeki dönemlerde ulaştırma sektörlerindeki değişimi, dönüşümü doğru algılayan, doğru yapılandıran yeni ulaştırma ana planının hazırlanması, Türkiye’nin temel sorunlarından, temel taleplerinden bir tanesidir. Ulaştırma ana planı içinde karayolu yolcu taşımacılığının layık olduğu yere oturtulması lazım. Sivil inisiyatif olarak daha etkin olmamız, süreçlere dahaaktif katılmamız lazım. Telif hakları ile ilgili Avrupa Birliği düzeyini aşmış ücretlerin sırtımızdan kaldırılması lazım. Bütün bunların yapılabilmesi için, Turizm Taşımacılığı ve Karayolu Taşımacılığı Koordinasyon Kurulunun kurulması lazım. Bir yerlerde bizimle ilgili kararlar verilirken, mutlaka bilgimizin olması, görüşlerimizin alınması ve şartlarımızın konuşulmasıgerekir. Sektörümüzde eğitim, trafik güvenliği, kapasite kullanımı sorunu var. Bu sorunları raporlar halinde size takdim edeceğiz. Sizlerin bu konuda çözüm üretme becerinizi, yakından biliyoruz. O konuda bize destek vereceğinize inancımız tam.” 

Sektör talepleri 
Karayolu yolcu taşımacılığının 15 milyon kişiyi istihdam eden büyük bir sektör olduğunu vurgulayan Yıldırım, toplantıda şehirlerarasının yanı sıra kentiçi ve turizm taşımacıların taleplerini de dile getirdi. Zorunlu trafik sigortasında yaşanan artışın trafik güvenliği fonunun büyütülerek çözüm bulunmasını isteyen Yıldırım, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclisinin icracı bir yapıya kavuşturulması, 5378 sayılı engelliler hakkındaki kanun uygulaması ile ilgili sorunlar ve yönetmeliğin yapılandırılması, ikinci el otobüslerin ihracatının mutlaka teşvik kapsamına alınması ve desteklenmesi,korsan ve kayıtdışı taşımacılığın önüne geçilmesi, otobüs şoförlerinin çalışma usul ve esaslarına yönelik mevzuat sorunlarının giderilmesi, Ulaştırma Bakanlığı’nda oluşturulacak koordinasyon kurulu tarafından otogarların diğer ulaşım sistemleri ile entegre edilmesi, hem ekonomik hem de zaman kazandıracak tedbirlerin alınması, D2’de 40 bine ulaşan araç kapasitesinin düzenlenmesi, plaka tahdidininülke genelinde Ulaştırma Bakanlığı, Belediyeler Birliği ve mesleki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yeniden düzenlenmesi, özel halk otobüsçülüğünde,  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa özel halk otobüsü tanımı getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

D1’in üzerinde bir belge 
Şehirlerarası taşımacılığın az taşıtlı çok firma yapısından, çok taşıtlı az sayıdaki ulusal firma yapısına dönüştüğünü belirten Yıldırım, “SektöreD1’in üzerindeki bir belge zorunlu hale geldi.Batı Avrupa’daki eurolines modelinin Türkiye’de de mutlaka uygulanması lazım. Birden fazla D1’i bir şemsiye altında toplayan yeni büyük şirket yapıları için gerekli bu. Bunlar uluslararası taşımada rol alması gereken büyük kuruluşlarımızla olmalıdır”dedi. ■Bakan Binali Yıldırım, İTO’da yolcu taşımacılarına seslendi:


Karayolu Taşımacılığı emektar bir sektör 
Bakan Yıldırım, karayolu yolcu taşımacılarına seslendi. Yıldırım, Türkiye’de havacılık yokken, demiryolları etkin çalışmazken, karayolunun memleketin yükünü taşıyan emektar bir sektör olduğunu belirterek, “Geçmişten günümüze en iyi organize olan ve kapıdan kapıya ulaşımı sağlayan en köklü sektör karayolu sektörü. 1950 yılından bu yana, sürekli gelişen bir sektörden bahsediyoruz.2004 yılında karayolu sektörü için Karayolu Taşıma Kanunu’nu çıkararak önemli bir adım attık. Bu konunun uygulanması ile ilgili epey bir zorluk çektik. Şunu bilmenizi isterim, bu sektörün bir mensubu olarak söylüyorum. 1977 yılında ben şehirlerarasında otobüsçülük yaptım, iki tane otobüsüm vardı. O dönemdeki zorluklarla bu dönemi gözümün önüne getirdiğimde nereden nereye geldiğimizi görürüz. Sektör, köklü bir sektör, çok önemli işlev ifade ediyor. Sektörün değişen ulaşım şartlarına, iş yapma şekline göre kendini yenilemesi lazım. Bu herkes için geçerli. Değişimi okuyamayan, geleceği inşa edemez. Mutlaka değişimi okumamız lazım” dedi.
Karayolunun, hava, deniz ve demiryolu ile entegre olmasını sağlayacak ulaşım altyapısı kurmak istediklerini dile getiren Yıldırım şunları söyledi: “Karayolunun, havayolu, demiryolu ile rekabetini değil, birbirini tamamlayan bir yapıda ilerlemesini istiyoruz. Diğeri kaynak israfı olur. Birbirini tamamlayan, entegrasyonu sağlayan bir ulaşım altyapısı kurabilirsek, bundan ülke de, bu işi yapan sektörün mensupları da aynı şekilde istifade eder.” 

Gündeminize bile almayın
Otobüsçülerin ÖTV’si kaldırılmış yakıt talebi ile Bakanlığa başvurmamasını isteyen Yıldırım, “Bir konu var her toplantıda gündeme getiriyorsunuz ama olma imkanı yok. Kafamızı da meşgul etmemesi lazım. ‘Efendim, ÖTV’si kaldırılmış yakıt verin’... Bunu gündeminize almayın, böyle bir şey yok. Başka işlere bakalım. İnşallah büyük kaynaklara erişiriz, refah seviyemiz çok ileri gider, madenlerimiz, doğal zenginliklerimiz artar o zaman bunları da düşünebiliriz, o zaman zaten ihtiyacınız da olmaz. Şimdi mevzuat ile ilgili taleplerinize bakalım… İkincil düzenleme dediğimiz tüzüktü, yönetmelikti, genelgeydi, bunlarla yapılacak olan kısmı hepsini yaparız. Kanun şeklinde değişiklikler varsa, bunu mutlaka diğer bakanlıklarla kurumlarla uzlaşma sağlayarak yapmamız lazım” dedi.

Koordinasyon Kuruluna sıcak baktı 
Bakan Yıldırım, Mustafa Yıldırım’ın önerdiği turizm ve karayolu taşımacılığı koordinasyon kurulu’na sıcak baktığını dile getirerek, “Bir danışma kurulu fikri, bana çok yabancı gelmedi. Güzel bir mekanizma. Sürekli bir danışma mekanizmasının olmasının mutlaka faydası var. En azından sorunlar birikmeden, maliyeti yükselmeden, çözüm üretme imkanımız olur. Bu konuyu biz kendi aramızda değerlendirip gereğini yaparız” dedi. ■

 

10 talep yerine iki taneyle gelin yapalım
Kocaman bir dosya elimize tutuşturdular. Ayrı kaldığımız sürede epey dosya birikmiş, öyle anlaşılıyor. 

Geçmişte olduğu gibi, benim tarzım işe pratik olarak yaklaşmak…  Her şeyi yaparım diyen bir adam değilim ama bir şeyi ‘yaparım’ dediğimde onu yaparım.  10 tane talep söyleyip beklemek yerine, iki tane düzgün şey isteyin, yapalım gitsin.
 

Trafik ile kasko birleştirilebilir
Yıldırım, toplantıda gelen sorular üzerine trafik sigortası kapsamının yeniden gözden geçirileceğini, trafik sigortası ile kaskonun birleştirilebileceğini söyledi: “Geçen hafta bu konuda bir çalışma başladı. Bunun kararını aldık. Ne tür bir iyileştirme yapılabilecekse, bunları yapacağız. Trafik sigortası ve kasko birleştirilebilir. Kapsam ile ilgili birtakım sıkıntılar var. Yani primleri artıran kapsam. Tekrar gözden geçirilecek, ona göre makul bir çözüm üretmeye gayret edeceğiz.” 

 

Tahdit sözü yerde kalmaz
Gelen sorular üzerine İstanbul’daki plaka tahdidi ile ilgili görüşlerini paylaşan Yıldırım, “Kısıtlama yapalım da bu da ticaret kapısı olmasın. Bir ihtiyaçsa tamam, piyasanın arz talep dengesini kuralım. Kısıtlamalar her zaman tatsız şeylerdir. Çok hoşa giden şeyler değildir, vatandaşın biri gelir, ‘Kardeşim, ben de bu işi yapmak istiyorum. Niye o ihtiyacı ona veriyorsunuz da bana vermiyorsunuz’ derse, ne diyeceğim?Ama Cumhurbaşkanımızın plaka tahdidi ile ilgili verdiği söz yerde kalmaz. Verdikleri söz, gecikme olabilir, ama asla yerde kalmaz.” 

 

HGS’de kaçak geçişe 12 gün süre 
HGS, OGS işleri düzeliyor. Önceden sorun vardı, bundan sonra artık olmayacak. Çünkü yeni yasal düzenleme yapıldı. Cezalar da artık uzak mesafelere göre düzenlenmeyecek, gittiği mesafe ile sınırlı olacak. Bir yeni uygulama da SMS uyarısı. Ücret ödemeden geçenlere 12 gün süre verecek. Bu süre içerisinde, öderse yine cezalı sayılmayacak. Banka kartı ve kredi kartı ile geçiş yapılabilecek. 

Ücretsiz servise Trafik Kanunu’nda tanım geliyor 

Ücretsiz taşımalarla ilgili bir sorun olduğunu biliyoruz. Ücretsiz müşteri servis aracı tanımı 2918’e eklenmeli. Bu konuda yapılacak çalışma için bir karar aldık, araç başına bin lira alınacak.
 

Görüş ve Taleplerini dile getirdiler

 

TOFED Başkanı Birol Özcan: 
Mersin’de yaşadığımız otogar sorunu var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki vergiler de dahil, bir sürü sorunumuz var. IPRU Başkanımız burada, bizim 18 ülkede derneğimiz var. 42 ülkede ikinci el otobüslerini ihraç etmek için çalışma yapıyoruz. TOFED olarak sizden fuar alanı, araçları sergileyeceğimiz teşhir alanı istiyoruz.

TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel:
 2918 sayılı Yasada tanımımız yok. Yasada tanımımız olmasını istiyoruz. KDV indirimi istiyoruz. Öğrenci servis taşımacılığında uygulanan yüzde 8’lik KDV indiriminin benzerini istiyoruz. 

İSAROD Başkanı Hamza Öztürk: 
Servis araçları sürücülerine getirilen 26 yaş sınırı dile getirilmedi. 26 yaş kararında 7 yıl gibi bir zorunluluk kondu. Bu konuda mutlaka dosyada bir bilgi vardır, ancak 20 yaşındaki gence en değerli varlığımız çocuklarımızı teslim ediyoruz. Servis araçlarında bir yanlışlık var, bu yanlışlığı, kapsamlı olarak tarafınıza anlatmak istiyoruz ve düzeltilmesini bekliyoruz. 31 ilde uygulanan plaka tahdidininTürkiye genelinde uygulanmasını bekliyoruz. Trafik sigortalarının çok yüksek rakamlara çıktığını biliyoruz. Bizim, diğer özel araçlar gibi trafiğe çıkıp çıkmama gibi bir lüksümüz yok. Bakanlık olarak sizlerden ciddi manada destek bekliyoruz.

ULOD Başkanı Hasan Kurnaz:

Uluslararası taşımalardayüzde 25 doluluk oranı kaldırıldıktan sonra Bakanlık mazeret kabul etmiyor, o yapılamayan hatlara 1500 lira ceza kesiliyor. Düzenli taşımacılık yapan 68 firma içindeaz 50-60 bin TL ceza yiyen var.” 


İTO Meclis Üyesi Tahsin Yücefer, Bakan Yıldırım’a bir plaket takdim etti.


İmran Okumuş (UYOF-PUİS), Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı


Sümer Yığcı (TTDER), Ekrem Özcan, Levent Birant (Gürsel Turizm), Ahmet Karakış (İSTAB), Kemal Karayormuk, Tamer Dinçşahin, Turgut Erkeskin (UTİKAD), Mehmet Öksüz (Minitur), Fatih Tamay (Anadolu Isuzu-IPRU), Tahsin Yücefer (TOF), Basri Akgül (Otokar)


Kemal Erdoğan, İmran Okumuş, 


 Mustafa Tekeli (Tokat Seyehat), Mehmet Özkeleş (Ben Turizm), Onur Orhon (TÖHOB)

Ferudun Tanır (Temsa), Selami Tırış (İstanbul Seyahat)


Ali Bayraktaroğlu, Esat Yıldırım»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.