YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YOK!

 

T.C ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

KAMUOYUNA DUYURULUR

 

Bazı internet sitelerinde ve haber kaynaklarında yayımlanan haberlerde; 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki değişikliklerle, anılan Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerine ilişkin, “yetki belgesi ücretlerinde % 37 oranında indirim” yapıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişilerin, anılan Yönetmeliğin 80 inci maddesi gereği, Yönetmeliğin Ek-1 sayılı ücret tablosunda yayımlanan yetki belgesi ücretlerini yatırmaları gerektiği, aynı maddenin 3 üncü fıkrasında da; belge ücretlerinin, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bakanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yeni Değerleme Oranlaranının Uygulanması” konulu 04.12.2015 tarih ve 2015/KDGM-06/GENEL numaralı Genelgeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre, 01.01.2016 tarihinde itibaren uygulanmak üzere yetki belgesi ücretleri ve taşıt kartı ücretleri yeniden belirlenmiştir.

 

Ancak, söz konusu Yönetmelik değişikliğinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin de, 04.12.2015 tarih ve 2015/KDGM-06/GENEL numaralı Genelgeyle belirlendiği şekilde uygulanması hukuki bir zorunluluktur.

 

Bu itibarla, yetki belgesi ücretlerinde “% 37” oranında bir indirim yapıldığı hususu gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.