Çalıştaydan çıkan sonuç,Yönetmelik sadeleşecek, Belge sayısı azalacak

 HABER: Taşıma Dünyası ERKAN YILMAZ - BARIŞ CAN BAŞKAN
www.tasimadunyasi.com


11 Şubat Cumartesi günü düzenlenen Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’na Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İliçoğlu, Yolcu Taşımacılığı Daire Başkanı Mahmut Gürses, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü Cem Murat Yıldırım, Maliye Bakanlığı Gelirler Daire Başkanlığından Sinan Alkış, Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Kemal Deveci, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, İTO Meslek Komitesi Üyesi Levent Birant, TOFED Başkanı Birol Özcan, Başkan Yardımcısı İrem Bayram, Mustafa Özcan, Genel Sekreter Mevlüt İlgin, UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan, TTDER Başkanı Sümer Yığcı, Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüz, Genel Sekreter Nusret Ertürk, Ankara Otobüs ve Otobüs İşletmecileri Kooperatifi Başkanı Ethem Ateş, Başkan Yardımcısı Metin Cevizci, Ankara Otobüsçüler Derneği Başkanı Mustafa Özbakır, EBOD Başkanı Serdar Gerilakan ile çok sayıda il dernek başkanı ve firma sahibi ile yöneticileri katıldı.


Mevzuat güncellenmeli

Toplantının açılış konuşmasını TOFED Başkanı Birol Özcan, “Sektörümüzün yeni bir çalışma sistemine ihtiyaç vardır. Hepimiz mağdur durumdayız.  Atıl kapasitenin azaltılması ve yolcu taşımacılarının ülke ekonomisine fayda sağlayarak hizmet süreçlerine devam etmesi taşımacılık mevzuatının günün koşullarına göre güncellenmesi ile mümkün olacaktır.  Mevzuatın değişimine ve belgelerin birleştirilmesine yönelik taleplerimizi önerilerimiz arasında dile getireceğiz” sözleriyle yaptı. 


Kurumsal ve sürdürülebilir yapı 

IPRU Başkanı Fatih Tamay
, “Bu çalıştayın, kamunun sektör mensuplarını dinleme ve taşımacıları geliştirme yönünde çok önemli bir mesafe sağlayacağına inanıyorum. Karayolu taşımacılığı asırlık bir maziye sahip. Taşımacılık yüzde 80-90 karayolu ile yapılıyor. Birbirimizi eleştirmemiz, mükemmele gidilen bir yol olacak. Örnek alınan bir karayolu taşımacılığımız var. 19 ülkeden 22 üyeye sahip IPRU kuruluşumuz var. Başarılı bir sektör olmamız için tüm unlar yeterli değil. Sektörün kendisini geliştirmeye ihtiyacı var. Bu gelişimi hep birlikte sağlamımız gerekiyor. Sektör mensupları olarak neyi değiştirmek istediğimizi açık seçik kamuya aktarmamız gerekiyor. Sektörün kurumsallığa ve sürdürebilir bir yapıya ihtiyacı var. Sürdürülebilir olması için bu çalıştayların devamına ihtiyaç var. Kamu bizi dinleyecek ve bizim yolumuzu açacak inancındayım” dedi. 


Engelleri engelleyecek düzenlemeler 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım
, “Karayolu Taşıma Kanun ve Yönetmeliği bugüne kadar olan dönemin düzenlemelerini yaptı ve sektör kayıt altına girdi. Mevzuatın 14 yılda genelgelerle birlikte değişen yönleri oldu. Bizi 2050’lere taşıyacak ve ulaşımın önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelere ihtiyaç var.  Ulaştırma Bakanlığı belge kirliliğini kabul etti.  Ulaşımda hız, konfor ve güvenliği sağlayacak, insanların daha ekonomik seyahat etmesini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var. Ulaşım modları arasında çok ciddi dengesizlik var. Maliyetler altında eziliyoruz.  Ulaşım modlarında yaşanan büyümeye rağmen sektörümüz, yine yılda 200 milyon kişiyi taşıyor. Her modun kendi yolcusunu taşıyacağı adil düzenlemelerin yapılması lazım. Ulaştırma altyapılarının birbirine entegre edilmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç var. Yanlış inşa edilen, konumlandırılan otogarların yükünü sektör olarak bizler çekiyoruz. Önümüzdeki dönemde Ulaştırma Bakanlığı ile çok ciddi calışmalar yapacağız. Bu çalıştaylar devam edecek. Danışma kurulu oluşturulmasına yönelik talebimiz devam ediyor ve bu sorunlarımızın çözümünde çok önemli katkılar sağlayacak” dedi.


Atıl kapasite artıyor 

TOFED ve IPRU Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, “2003 yılında yürürlüğe giren Taşıma Kanunu ve Yönetmelik ile yolcu taşımacılığını kurumsallaşmayı, disiplini, mesleki yeterlilik ile mesleki saygınlığı geliştirmeyi teşvik edici düzenlemeler getirilmiştir.  Bu düzenlemelerle sektörümüzde kurumsallaşma sürece hız kazandı. Ancak ulaştırma modlarında yaşanan gelişmeyle sektörümüzde gözle görülür bir daralma yaşanıyor.  Atıl kapasite artmakta ve kaynak israfı büyümektedir.  Sektörümüzün daha verimli çalışmasını sağlayacak önemli sorunlardan biri de otogarlar konusudur. Diğer taşıma modlarının altyapılarını Ulaştırma Bakanlığı yaparken, sektörümüz 1500 belediyenin vicdanına bırakılmış durumda.  Otogarları yapmak ve işletme imtiyazı belediyelere verilmiş.  Biz sektör mensupları olarak, ulusal ulaşım sistemi içinde değil miyiz? Belediyelerin tek yetkili kurum olmaktan çıkarılması gerekiyor.  Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Üniversite, TOBB ve sektör üyelerinin oluşturacağı komisyon otogarların yerini tespit edip, işletilmesine karar vermeli.  Yolcu taşımacılığı konusunda bilgi birikimi satan bir sektörün mensuplarının eğitimine yönelik aktif görev almak istiyoruz” dedi.


Turizm taşımacılarının sıkıntıları

TTDER Genel Sekreteri Nusret Ertürk, “Mevzuatta turizm taşımacıları, arızi ve grup taşımaları olarak tanımlanıyor.  Bu tanımlamalar sektöre sıkıntılar yaşatıyor. Biz, denetimlerde, istenen belgelerde ve ortak taşımalarda sıkıntıları birebir yaşıyoruz. Ortak taşıma dendiğinde tarifeli ve düzenli sefer yapan işletmelerin ortak taşıma ile turizm taşımalarının ortak taşıma tanımı arasında fark var. Birçok taşımacıya ceza uygulandı. B2 ve D2 yetki belgeleri ile yapılan taşımalar yeniden tanımlanmalı. Tur, günlük tur, shuttle ayrıca tanımlanmalı. Denetimlerde de ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz.  Turizm taşımalarında bulundurulması gereken belgelerle ilgili sıkıntılar var. Bu konuda çok büyük cezalar geliyor. E-fatura konusu var, belgelerin elektronik ortamda beyan edilmesi sorunu var.  Otomobil, limuzin ve VIP taşımalarla ilgili sorunlar var. Bunlar mevzuatta bulunmadığı için bu araçlar korsan olarak görülüyor ve cezalar kesiliyor. Bu işin belediyelere bırakması da bir çözüm üretmedi. Otomobil ile şoförlü araç kiralama alanına yönelik bir mevzuat düzenlemesine çok büyük ihtiyaç var.  Sektörün bir sorunu da atıl kapasite. 1970 işletme ve 40 bin araç var. Böyle bir potansiyel sektörde yok. Bu sektör çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. UKOME’lerin getirdiği kısıtlamalar, sınırlamalar sektöre sıkıntı yaratıyor” dedi. ■Yönetmelik Sadeleşecek Belge Sayısı Azalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İliçoğlu, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri paylaştı.

İliçoğlu,“Değişen ve gelişen şartlar içerisinde uzunca bir süre geçmesine rağmen Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’nde  gerekli  yenilemelere gidilmemiş.  Biz bu eksiklikleri tespit ettik. Sektörün yaşadığı sıkıntılardan, mevzuatın uygulanan maddelerinin ve uygulanamayan maddelerinin neler olduğunu görmek için sektörle birlikte, konuşmaya değil, sizleri dinlemeye geldik. Mevzuat düzenlememiz sırasında bizlere yol gösterecek, sektörün daha dinamik , daha verimli çalışmasına imkan verecek, görüş ve önerilerinizin düzenleyeceğimiz mevzuatta yer alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yük ve yolcu taşımacılığında 53 tür belge var. Bu belge karmaşasında sizlere bazı konuları net olarak anlatamadığımızı gördük.  Belge konusunda sadeleştirme çalışmasının başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa’da belgelendirme yapılarına baktık. Bizim belge sayımızın yarısına ulaşan bir Avrupa ülkesi yok. Her konuda belge türetmişiz. Yolcu taşımacılığına bir belge, yük taşımacılığına bir belge koymuşuz. 53 belgeyi yönetemiyoruz. Bizim amacımız yönetilir hale getirmek. Bu düzenlemeyi yaparken kazanılmış hakları korumaya özen göstereceğiz. Belge sayısının azalması ile taşımacının da kafası karışmayacak. Elektronik takip sistemini uygulamayı planlıyoruz. Hem kamunun hem sektörün buna ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçlere ışık tutacak istatistiki bir veri maalesef bulunmuyor. Elektronik takip sistemini hayata geçirdiğimizde denetimde de, kamu güvenliğinde de, istatistiki veride de birçok yeniliği hayata geçireceğimizi umuyoruz. Bunun için sizin desteğinizi istiyoruz. Bu çalıştayda hem kamu hem sizlerin istediği düzenlemeleri bir başlangıç ile hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Elektronik bilete geçiş zorunlu 
Genel Müdür Saim İliçoğlu, elektronik bilete geçilmesinin zorunlu hale geleceğine ve ulusal güvenlik açısından da ayrıca acele ettiklerini belirtti. İliçoğlu, hazırlanacak yönetmelik değişikliğine yönelik taslak metnin sektörün değerlendirmesine sunulacağını da kaydetti. 

Belge ücretleri para kazanma amaçlı değil 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İliçoğlu, belge ücretlerinin Ulaştırma Bakanlığı’nın para kazanma amacıyla oluşturmadığına dikkat çekerek, “Bu, sektörün disipline edilmesine yönelik alınan ücretler. Ayrıca, alınan ücretler hurda araçların da trafikten çekilmesine yönelik kullanılıyor” dedi. ■Bağajların tamamı etiketlenecek

Daire Başkanı Mahmut Gürses, yolcu bağajlarının tamamı etiketleneceğini ve yolcu beraberinde olmayan hiçbir eşyanın taşınmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.  “Bizim sihirli sopamız yok” diyen Gürses, “Belge birleşmeleri elbette kimine avantaj, kimine de dezavantaj sağlayacak. Bizim amacımız orta yolu bulmak. Beş-altı F belgesi var, bu olmaz” dedi. Gürses, özmal-kiralık araca yönelik talepleri değerlendireceklerini de kaydetti. 

Toplantıda sektör mensupları, yaşadıkları sıkıntıları değerlendirip önerilerde bulundular.  ■Sivil polisler denetimde 


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan, “Karayolu yolcu taşımacılığı çok yüksek bir pay sahip olan bir sektör.  Bu yüksek risklerle birlikte yolcu taşımacılığındaki durum son yıllara kadar iyi değildi. Ancak son yıllarda değişen ve gelişen taşıma modları, ulaşım altyapısı  ve artan güvenlik tedbirleri ile trafik kazaları alabildiğine azaldı.  Bunun devam etmesini arzuluyoruz. 2020 yılında kaza ve ölüm sayısını 2011 rakamlarına göre yüzde 50 azaltma yönünde bir hedef programımız var. Denetim sistemini daha da geliştirmek için bütün ülkede sivil polislerin seyahat süreçlerine katılmasını sağladık. Geçen hafta başladığımız uygulamayla 24 arkadaşımız 48 gidiş-dönüş yaptılar. Burada kaptanların sürekli cep telefonu ile konuştuğunu tespit ettik.  Emniyet kemeri konusunda sürücülerin ve otobüs personelinin çok istekli olmadıklarını da gördük. Özmal otobüslerde sorunlarla karşılaşmazken, bireysel otobüsçülerde birçok sorunla karşılıyoruz. Öncelik hep güvenlik olmalı. Güvenlik olmadan ticaret olmaz. Bu anlayışla hareket etmek gerekiyor. GPS sistemlerini mevzuatla zorunlu hale getirilmesine yönelik bir çalışma başlattık. Araçları çok daha kolay denetleyebileceğimizi kurguluyoruz” dedi. ■


TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İliçoğlu’na Çalıştay anısına bir plaket takdim etti.


TOF Başkan Vekili Tahsin Yücefer, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan’a Çalıştay’a katılım anısına bir plaket sundu.
»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.