İşletmelerin Takograf kayıtlarını arşivleme ve saklama yükümlüğü 1 Temmuz da başladı


 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 Maddesinin 31nci fıkrasında belirtilen Sayısal takograf kayıtlarının İşletmeler tarafından dijital ortamda saklanması şartı. 01.Temmuz itibarıyla başlamış bulunmaktadır.

İşletmelerin Otobüslerinde bulunan  Dijital takoğraf kayıtlarını 3 er aylık dönemlerde TOBB ve Ticaret odaları vasıtasıyla dağıtılan  işletme kartı ( şirket kartı)ve TAKOGRAF VERİ İNDİRME kayıt cihazıyla indirerek bu bilgileri elektonik ortamda arşivinde saklamak zorundadır.

 Ülkemiz mevzuarına göre bu verilerin saklama süresi
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin” 98. Maddesi gereğince, yurt içi ve yurt dışı taşıma yapan firmaların araçlarına ait elektronik ve mekanik (analog) takograf cihazlarının verilerinin 5 yıl,

*     “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin” 9. maddesi ve AETR sözleşmesi gereğince, dijital takograf cihazlarının verilerinin ise 1 yıl saklanması gerekmektedir.

İdari veya cezai işlemlere maruz kalmamak için söz konusu verilerin ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde indirilmesi ve saklanması önem arz etmektedir."


UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TOBB Müşterek tarafından hayat geçirilen ve şu anda test aşamasında olan “STATUM Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi “
 https://staum.tobb.org.tr/ Adresi üzerinden bakanlığın veri tabanınan bu bilgileri gönderecektir.
Aynı sistem üzerinden araç şoförleri de kendi taşıt kartlarıyla 28 günlük çalışma ve mesai, istirahat verilerini Gümrük kapıları, Otogarlar, dinlenme tesisleri, ve Otoyolllar üzerinde kurulacak kıosk lar vasıtasıyla sürücü kartlarıyla 1 dakika içinde yükleyebileceklerdir. İlk bin adet KİOSK İmalatı ve teslimi yapılmış bakanlık tarafından montaj çalışmalarına başlanmış buluunulmaktadır.
Bu konuda bilgi gönderme zorunluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca bildirilecektir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemlere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.