Dikkat! 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda KIŞ LASTİĞİ zorunlu!


 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yolcu vticari araçlara getirdiği kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık Pazar gününden itibaren başlayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı geçen yıl 8 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik ile ticari araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği takma zorunluluğu getirmişti.

Buna göre, ticari araçlar Pazar gününden 1 Nisan'a kadar zorunlu olarak kış lastiği takacak. Ticari araçlara kış lastiği denetimi bakanlığın yetkilendirdiği bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak. Görevliler, kış lastiği takmayan araçların ruhsat sahibi adına 500 lira idari para cezası tutanağı düzenleyecek. Araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmesine izin verilecek.

Ayrıca taşıma sınırı üstünde yolcu alanların, haklarında düzenlenen idari para cezasının ardından tüm sorumluluk ve giderler araç işletene ait olmak üzere fazla yolcularını en yakın yerleşim biriminde indirmeleri gerekecek. Yük taşıyan araçların ise azami yük ağırlığının yüzde 20’den fazla aşılması durumunda, fazla yükünü Karayolları Trafik Kanunu'ndaki esaslara uygun hale getirmesinin ardından yola devam etmelerine izin verilecek.

Bakanlığın hava şartlarının durumuna göre bu süreyi bir ay uzatabilme yetkisi bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ KONUSUNDAKİ GENELGE.

 

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 50856930-02.225.01-22918 10/12/2012

Konu : Kış Lastikleri

GENELGE

(2013/KDGM-03/DENETİM)

 

27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) sayılı Genelge Bakanlığımızca yürürlüğe

konulmuştur. Ancak, bazı araç türleri için kış lastiği temininde güçlükler yaşandığı müşahede

edilmiştir. Taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için bahse konu genelgenin;

 

“KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI” başlıklı (1) nci bölümünün (ç) bendinin sonuna

aşağıdaki cümlenin eklenmesi;

“Yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin

kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren aranır.”,

 

“DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR” başlıklı (2) nci bölümünün

(a) bendinin;

“a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin

yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin

yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti

veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi,

 

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 08/11/2012

tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve

Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak

üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

 

 

 

Binali YILDIRIM

Bakan

 

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

(Emniyet Genel Müdürlüğü)

(Jandarma Genel Komutanlığı)

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

İlgili Sektör Kuruluşları
»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

MAN TGE Minibüs Turizm...
(14.03.2019)
A1 Yetki Belgelerinde Önemli...
(06.03.2019)
Akıllı ulaşım teknolojileriyle...
(06.03.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.