TCDD'Den Kombine taşıma ihalesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi hızlı trenlerle Ankara ve Konya’dan Eskişehir’e gelen yolcuların Bursa’ya taşınması ve bilet satış işini 18 Aralık Çarşamba gününe kadar teklif verilmek üzere ihaleye çıkardı.

Buna ilişkin 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ihale duyurusu şöyle; 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 1

1 - İdarenin:
a) Adresi: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (312) 309 05 15/4309 – 0 (312) 311 13 06
c) Elektronik Posta Adresi: yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2-İhale konusu malın adı ve miktarı:  Ankara-Eskişehir ve Konya-Eskişehir arasında TCDD’ye ait Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ile bağlantılı olarak Eskişehir-Bursa arasında ACENTE’ye ait yolcu otobüsleri ile kombine yolcu taşımacılığı yapılmasını teminen Bursa-Eskişehir-Bursa arasında düzenli otobüs taşımacılığı ve TCDD Bilet Satış Hizmetlerinin 1 (bir) yıl süreyle ACENTE’ ye yaptırılması işidir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (4046 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - İstekliler teklifleri ile 50.000,-TL tutarında geçici teminat verecektir.

7 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
 
Kaynak.tasimadunyasi.com


»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Kaza yerinde gerçekleşen ölüm...
(18.04.2019)
Yolcu Taşıma Faaliyetlerinde...
(16.04.2019)
MAN TGE Minibüs Turizm...
(14.03.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.