Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları değişti.

  

10 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29084

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Araç grup tanımına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlış teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini korur.

Poliçelerin sonlandırılmasına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 13 TL’den az olamaz. Bu primin 10 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

4/5/2008

26866

3-

19/6/2009

27263

4-

9/12/2009

27427

5-

15/9/2011

28055

6-

25/12/2012

28508

7-

19/6/2013

28682

8-

27/11/2013

28834

 

Yönetmeliğin Ekleri

 

 

 

 

“Ek

 

Tablo 1

Motorlu Araç İşletenleri İçin

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Araç Grubu

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

26.800

53.600

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork(1) ile İş Makineleri

2.680.000

2.680.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

1.340.000

1.340.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

804.000

804.000

 
 

 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 1.340.000 TL’ye aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

 

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)       : 1.340.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)         : 3.484.000 TL

3)Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)  : 6.968.000 TL

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

 

A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

26.800

53.600

268.000

1.340.000

268.000

1.340.000

 

 

 

Tablo 3

Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2015 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Araç Grubu

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

29.000

58.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork(1) ile İş Makineleri

2.900.000

2.900.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

1.450.000

1.450.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

870.000

870.000

 
 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 1.450.000 TL’ye aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

 

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)       : 1.450.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)         : 3.770.000TL

3)Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)  : 7.540.000 TL

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

Tablo 4

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

01/01/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

 

A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

29.000

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000

 

 

 

Tablo 5

Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2016 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Araç Grubu

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

31.000

62.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork(1) ile İş Makineleri

3.100.000

3.100.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

1.550.000

1.550.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

930.000

930.000

 
 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 1.550.000 TL’ye aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

 

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)       : 1.550.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)         : 4.030.000  TL

3)Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)  : 8.060.000  TL

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 6

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

01/01/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

 

A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

31.000

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

 

 

 

Tablo 7

Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2017 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

33.000

66.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork(1) ile İş Makineleri

3.300.000

3.300.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

1.650.000

1.650.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

990.000

990.000

 
 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 1.650.000 TL’ye aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)       : 1.650.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)         : 4.290.000  TL

3)Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)  : 8.580.000  TL

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

 

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

 

 

Tablo 8

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

 

A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

33.000

66.000

330.000

1.650.000

330.000

1.650.000

 

 

 

Tablo 9

Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2018 Tarihinden

İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Teminatlar (TL)

 

A-Sağlık Gideri

B-Sakatlanma ve Ölüm

C-Maddi(3)

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Araç Başına

 Kaza Başına

 

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

36.000

72.000

 

Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork(1) ile İş Makineleri

3.600.000

3.600.000

 

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar(2)

1.800.000

1.800.000

 

Motosiklet ve yük motosikleti

1.080.000

1.080.000

 
 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 1.800.000 TL’ye aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

 

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)       : 1.800.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)         : 4.680.000  TL

3)Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)  : 9.360.000  TL

 

 

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

________________

1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

3) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

 

Tablo 10

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Teşebbüs Sahipleri

Teminatlar (TL)

 

   A- Maddi

B-Sağlık Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

36.000

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000

 »  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.