İnternet üzerinden Otobüs bileti satışı hakkında duyuru


 İNTERNET ÜZERİNDEN OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımıza intikal eden bir kısım bilgi ve belgeler ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesinden; bazı firmaların oluşturduğu internet(Web) sitelerinde yayımladıkları ilan ve reklamlar yoluyla yolcu taşımacılığı alanında bir acentelik  yetki belgesi (F1 ve F2)  olmaksızın;

-          Elektronik ortamda tahsilat yaparak “on-line”  otobüs bileti düzenledikleri,

-          Bilet satışına esas olmak üzere, elektronik cihazlardan verilen çıktı karşılığında  bilet ücreti tahsilatı  yaptıkları,

-          Bir kısım firmaların ise bu tür yetkisiz/korsan faaliyetlerde bulunan firmalara yine elektronik ortamda aracılık hizmeti sağladıkları,

-          Bunlardan bilet alan bir kısım vatandaşımızın da mağduriyet yaşadığı,  

-          Yasalara uygun hareket ederek Bakanlığımızdan  faaliyetine uygun F1 ve F2 acentelik yetki belgesi alan esnafın ise haksız rekabete maruz kalarak, zarar gördükleri,

 

anlaşılmıştır.

Her ne kadar gelişen günümüz teknolojik imkânlarının piyasaya sunumu, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik bilgi ve beceriler içerse de, bu imkanların kullanımı ancak yasalar çerçevesinde mümkün ve yararlı olmaktadır.

 

Nitekim, 10/7/2003 tarihli ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun;

-          5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki;

Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.” hükmü,

-          10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki;

“Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.” hükmü,

bu durumun yasal çerçevesini açıkça ortaya koymaktadır.

 

Diğer yandan, bu Kanuna istinaden yayımlanan 11/6/2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında ise,

“ F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) Fl yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b) F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

verilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızca bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;

1-      Otobüs biletlerini elektronik ortamda almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Bakanlığımızın http://www.ulasim.gov.trinternet adresindeki Ulusal Ulaştırma Portalı(UUP)’ndan  yararlanmak suretiyle  yetkili taşımacıların internet sitelerine ulaşabilecekleri gibi,  taşımacının veya yetkili acentelerin “on-line” hizmet veren web sitelerine doğrudan giriş yaparak bu siteleri kullanmaları,

 

2-      Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlığımızdan yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin;

-        firmalarına ait yolcu biletlerini ister fiziki isterse elektronik ortamda satmak üzere   

 sözleşme imzalayacakları firmaların her şeyden önce faaliyetine uygun (F) türü yetki

 belgelerinden birine sahip firmalar olması,

-          kendisi dışında yetki belgeli bir acenteye “online”  bilet satışını yaptırabilmeleri için öncelikle kendi firmalarının teknik olarak  e-Bilet uygulamasına geçmiş olması, Bu nedenle de e- Bilet uygulamasına geçmemiş firmaların kesinlikle bu tür bir satışa imkan vermemeleri,

-          Sözleşme yaptığı yetki belgeli bir acentenin, aynı hizmeti üçüncü şahısları aracı yapmak suretiyle, üçüncü şahıslar üzerinden aracılık yapmasına izin vermemesi,

-          Kendi İzni ve bilgisi dışında firmalarına ait yolcu biletlerinin yetkisiz olarak satışını yapan veya yapmaya teşebbüs eden firmaların tespiti halinde derhal Bakanlığımıza haber vermeleri,

2- ”İnternet(Web) sitelerinde “On-line” bilet satışı için altyapı oluşturan, bu amaçla ilan veren firmaların en geç 30 gün içerisinde gerekli şartları sağlayarak Bakanlığımızdan faaliyetlerine uygun (F) türü yetki belgelerini almaları,

3- Doğrudan bilet düzenlemeyip, bilet düzenleyen firmalara aracılık hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetlerine, yasadışı olduğundan, derhal son vermeleri,

Başta yolcu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların hak ve menfaatleri olmak üzere, karayolu taşımacılık sektörünün geleceği ve elverişli bir piyasa ortamının temini açısından son derece önem arz etmektedir.

Aksine hareket eden işletmeler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli idari müeyyideler acilen uygulanacaktır.

İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR

 »  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.