B2 ve D2’de; Sözleşme, fatura ve belge düzeni

B2 ve D2 de: Sözleşme, Fatura ve Belge düzeni.

Turizm Taşımacıları Derneği’nin 02.02.2010 tarihinde yapılan 2010 yılı değerlendirme toplantısında; B2 ve D2 Yetki belgeli taşımacıların Seyahat Acentesiyle yapacakları sözleşmeler, kesilecek taşıma faturası konusunda ve ortak taşımaların kaldırıldığı ile ilgili bazı açıklamamalarda bulunmuştum
.

Dernek üyelerimizin toplantı sonrasında bana dönüşlerinden, konunun toplantıda iyi anlaşılmadığı ve bazı tereddütlere sebep olduğu açıkça anlaşıldı.

Akabinde konuyu örnekleriyle üyelerimize bir duyuru olarak yayınlamış olmamıza rağmen, bazı meslektaşlarımızın beni aramalarından kafalarının karıştığı anlaşılıyor. Yaptığım telefon görüşmelerinden anladığım kadarıyla meslektaşlarımızın bazıları konunun uygulanamayacağı üzerine odaklanmış, bir kesimi de “kim denetim yapacak nasıl tespit edilecek” gibi görüş öne sürüyor. Bir kesim ise eski alışkanlıklarını sürdürmek istemeleri düşüncesinde olduklarından, ilgili yönetmelik hükümlerini, uygulamak istemiyorlar ve direnç gösteriyorlar!..

Bizim görevimiz sektörümüzü bilgilendirmek ve uyarmaktır… Hükümlerin doğru veya yanlış olduğunu bu yazıda tartışmak değildir!.. Bazı meslektaşlarımızın dediği gibi biz taraf değiliz!.. Doğruysa doğru, yanlışsa, yanlış olduğunu açıkça belirtiriz!..

Turizm Taşımacıları Derneği yönetim kurulu olarak ne düşündüğümüzü ve şahsi görüşümü yapılan toplantıda açıkladım. Toplantıya katılmayanlar için ise konu ile ilgili fikrimi yazdığım yazılarda açıkça belirttim. Amacım bu yazı vasıtasıyla konuyu tüm sektörle paylaşmaktır. KTY Hükümlerini okuma lüzumu hissetmeyen, dara düşünce “bu madde de varmış haberimiz yoktu” denmesin düşüncesiyle bu yazıyı yazıyorum.

Birinci konu; Yetki belgeli taşımacılar arasında ortak taşımaların kaldırılmış olmasıdır. Olağanüstü haller dışında taşımacı bir diğer taşımacının özmal ve sözleşmeli taşıtını
kullanamayacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde ilgili düzenleme ve kısıtlamalar (KTY, 25 ve 30 Maddelerinde) açıkça belirtilmiştir. Merak eden açar, okur, inceler. Kendisine göre yorum yapar ve uygular veya uygulamaz.
İkinci Konu: Sözleşmeli olarak bir yetki belgesi altında kayıtlı araç kendi nam ve hesabına taşıma yapamayacağı hükmüdür. KTY Madde–8 (ç) fıkrası’ndaki hükümdür.

Asıl ve önemli olan konu Vergi Usul Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği şartlarına ve hükümlerine göre taşıma faturalarının kesilmesinde dikkat edilecek hususlar konusudur.

Aşağıda açıklamalı ve örnekleri ile verilmiş bulunan hususlarda sektörümüzün KTY uygun sözleşme yapması ve sözleşmeye uygun fatura düzenlenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Konu sektörümüzün ilgili hükümlere uygun belge düzenlemeleri mağdur olmamaları açısından son derece önem arz etmektedir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE
D2 YETKİ BELGELİ İŞLETMELERİN FATURA KESME DÜZENİ

11.06.2009 Tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde arızi ve grup taşımalarında sözleşme bulundurulması ve Kesilecek fatura düzeni Yönetmeliğin 38 ve 39 Maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca Vergi usul kanunun 173 No Genel tebliği’nde konuya bir başka açıdan açıklık getirilmiş bulunulmaktadır.
Madde 39- Taşıma sözleşmesi 
(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır.
(2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
(3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergâhı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
(4) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
(5) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
(6) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.KTY ve VUK Göre uygunluktan kastedilen hususlar ve grup taşımalarında, özellikle kapalı kapı tabir edilen, Anadolu turlarına kesilecek faturalarda dikkat edilecek hususlar;
Taşıma Sözleşmesinde
 • Akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, adresleri, grubun kalkış ve varış yeri, taşıma güzergâhı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi.
 • Sözleşme ek olarak taşıtın koltuk yerleştirme düzenine göre yerleştirilmiş Yolcu İsim Listesi.
 • Sözleşme mutlaka araçta bulundurulacaktır.
 • Taşımacı ve acente tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır.
 • Fotokopi ve ıslak imzalı olmayan sözleşmelerin durumu şüphelidir!..
 • Taşımayı yapacak araç sözleşmeli olarak çalıştırılıyor ise taşımacı ile taşıt sahibi arasında yapılmış olan sözleşme taşıtta bulundurulacaktır.
Sözleşme şartlarına göre kesilecek Taşıma Faturasında
 • Seyahat acentesi ve/veya grubu oluşturan kişi ile yapılacak, taşıma sözleşmesiyle faturanın mutlak uyumu.
 • Taşımanın başlangıç ve bitiş tarihi.
 • Çıkış yeri ve işin bitiş yeri.
 • Taşıma güzergâhı.
 • Kişi sayısı.
 • Araç firmanın öz mal aracı değilse, sözleşmeliyse araç plaka no.
 • Taşıma bedeli
 • KDV
 • Genel toplam
Bu durumda faturaların en az 4 nüsha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasının araçta bulundurulması düşünülebilir!.. Sözleşme ve faturanın fotokopisinin aslı gibidir gibi kaşe vurularak araçta bulundurulabileceği ile ilgili olarak yasa yönetmelik ve genelgede hiçbir açıklama ve hüküm yoktur!..
İDARİ CEZA VE İHTARLAR
 
8-Madde 1 fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket edenler KTK Kanunun 26 maddesinin birinci fıkrası a bendi birinci cümlesinde belirtilen 2500 TL para cezası uygulanır.
30-Maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 uyarma cezası verilir.
30-Maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek bir yıl içinde iki kez uyarı alan yetki belgesi sahibinin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri, 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.
39-Maddenin 1 ve 2 fıkralarına aykırı hareket edenlere KTK Kanunun 26 c maddesi hükümlerine göre ceza verilir.
39-Maddenin 2 fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 uyarma verilir.
39-Maddenin 3 fıkrasına aykırı hareket edenler 2 uyarma verilir.
39-Maddenin 4 fıkrasına aykırı hareket edenler 2 uyarma verilir.
39-Maddenin 5 fıkrasına aykırı hareket edenler 2 uyarma verilir.
39-Maddenin 6 fıkrasına aykırı hareket edenler 5 uyarma verilir.
 
** Uyarma 1= 64,00 TL’dir.

                  Nusret ERTÜRK
TOF TÜM OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU
                    Genel Sekreteri


»  Diğer makaleleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.