ÖZÜRLÜLER İÇİN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA ULAŞILABİLİRLİĞİN SAĞLANMASI.

ÖZÜRLÜLER İÇİN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA ULAŞILABİLİRLİĞİN SAĞLANMASI.


20 Şubat 2012 Tarihinde,Ankara’da TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu adına katıldığım  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde “Şehirlerarası Otobüs Hizmetlerinde ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi” konusunda bir toplantı yapılmış ve bu konuda toplantı sonuç raporunu bu sütunlarda yayınlamıştık.
 

“5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da “ Şehirlerarası yolcu taşımacılığının toplu ulaşım hizmeti olarak görüldüğü, karayolu ile yapılan yolcu taşımacılığı hizmetlerinde kullanılan otobüslerin özellikle ortopedik özürlülerin seyahatlerini kolaylaştıracak taşıt içi işaretlemelerin, yapısal değişikliklerin ve araç dışı düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı tartışılmış ve sorgulanmıştı.
Bu yazının sonunda sektörün görüşlerini yazılı ve sözlü olarak beklediğimi ifade etmiştim maalesef bu gün kadar bana bir görüş iletilmedi.

Konuya ilgi gösteren meslektaşlarımızın. http://www.gulegule.com.tr/haberdetay.asp?ID=1904linkten “Engelliler için seyahat rahatlığının sağlanması” başlığı altında yayınlanan yazımda tafsilatlı bilgiye ulaşabilirler.

 

Ulaşabilirlik ve Erişebilirlik nedir?


“Ulaşılabilirlik”; yapıların ve sistemlerin girilebilirlik, girilebilir oluş, erişilebilirlik, kullanılabilirlik mertebelerini belirtir.
 “Ulaşılabilirlik” ; bütün mekânların, alanların, inşa edilmiş çevrelerin, binaların, yapıların, ulaşım sistemlerinin; hangi insanlık durumlarında bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanlar için açık, erişilebilir ve kullanılabilir olmalarının gerektiğini kabul eden rasyonel bir insanca tavırla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Bu kavramı bu “fiziksel erişim” anlayışının da ötesine taşırsak daha olgun bir tanım elde ederiz.

Yani en genelde; toplumsal hayatın, toplumsal katmanların tamamının ve mutluluk tablolarının tümünün bütün insanlara açık olması gerekir. Böylece “Ulaşılabilirlik”, demokrasi ve sosyal adalet kavramlarını da içeren geniş bir kavrayışa dönüşür.
Her imkân ve her güzellik herkes içindir. Yeryüzünü de bunun böyle olmasını sağlayacak şekilde değiştirmeye çalışmalıyız.
Bir başka ifadeyle herkes topluma, insanlara açık olan mekânlardan eşit ve bağımsız olarak faydalanma hakkına sahiptir.  Ulaşabilirlik,yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere erişebilmek ve bunlardan yararlanabilmek anlamına gelmektedir.

Konuya bu pencereden bakar isek, karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan tüm ticari yolcu taşıma araçları, taksi, minibüs, otobüsler ve yolcu terminalleri, otogarlar, garajlar, otoparklar ve seyahat sürecinde kullanılan yol boyu mola ve dinlenme tesisleri ile, yolcuya yönelik hizmet binalarının, özürlü bireylerce kimseye ihtiyaç duymadan konforlu ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi konusundaki geçici yedi yıl süre 4.07.2012 Tarihinde 6353 sayılı kanun ile bir yıl daha uzatılmıştı. Bu süre 07.07.2013 tarihinde doluyor.  

 

Sektörümüz bu güne kadar ne yaptı?
Açıkça ifade edeyim hiçbir şey!  
   
Şehirlerarası yolcu taşıma araçlarına gelinceye kadar yapılması gereken çok iş var deyip kulağının üstüne yattı!
Özürlülerin yaşamlarını kolaylaştıracak mimari düzenlemelerin belediyelerden başlanarak yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Kendi sektörel sorumluluklarımıza yasada açık amir hükümler olmasına vicdani sorumluluklarımıza rağmen göz ardı ediyoruz ve bu güne kadar ettik.
Belediye denetiminde ve kontrolündeki şehiriçi toplu ulaşım araçlarında özellikle taksi, dolmuş, belediye ve özel halk otobüslerinin özürlülerin kullanımına hazır hale getirilmediğini düşünüyoruz.
Gerek mimari düzenlemelerin tamamlanmadığı, yolcu taşıma hizmetinde çalışan eski model araçlarının dönüşümünün bu güne kadar bitirilmemiş olması nedeniyle uygulamanın başlamayacağı ve erteleneceği beklentisi içindeyiz.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin 6 Ocak Tarihinde katıldığı Yerelden Genele Engelsiz Hizmet Sempozyumunda  “ulaşılabilirlik konusunda standartlara göre herkes görevini yerine getirmelidir, ulaşılabilir Türkiye için kalan 7 aylık süre uzatılmayacak” açıklamasını yaptı.Belediyeler ve diğer yerel yönetimler; 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu gereği sorumlu oldukları mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, Temmuz 2013 tarihi itibariyle özürlülerin,  ulaşabilirliğine uygun duruma getirilmesi için çalışmalarını hızla sürdürmektedirler…


Ulaşılabilirlik alanındaki yerel yönetimlerin eksikliklerini gidermek üzere 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri koordinasyonunda toplantılar düzenleniyor
eksiklikler gözden geçiriliyor öncelikler sıralanıyor ve çalışmaların hızlandırıldığını basından okuyoruz..


Belediyeler son üç yıldır satın aldıkları ve ihale ile kiraladıkları tüm toplu ulaşım araçlarını özelikle ortopedik özürlülerin kullanımına uygun alçak tabanlı otobüsler olmasına dikkat etmektedirler.
Şehir içi yolcu taşımacılığında dönüşüme en fazla direnen özel halk otobüsleri, taksiciler, minibüsçüler ve temsilci meslek odaları ve sektör dernekleri.
 


Kent içi mimari alt yapı düzenlemeleri bizi birinci derecede ilgilendirmiyor.
 Otogarlar yolcu terminalleri, yol boyu dinlenme tesisleri bizleri ilgilendiriyor.
Bakıyorum İstanbul’da Avrupa’nın en büyük otogarı olduğunu iftiharla söylediğimiz
otogarda bu konuda hiçbir mimari düzenleme işaretleme maalesef yok.
Belediyenin işlettiği Tramvay ulaşımıyla ilgili yürüyen merdivenler var işaretleme yapılmadı hatta asansör yok.
Yol boyu dinlenme tesisleri konusu batıdaki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda modern tesis dışında yürekler acısı özürlülerin ulaşımı kimsenin umurunda değil.
Tesis işletmecileri konuya duyarsız ve açıkçası bilgisiz...

 

Yasal Mevzuat varmı?


Evet var.
Tüm yasal mevzuatı yazının sonunda kanun yönetmelik ve genelge bilgilerini verdim. Araçların imal ve tadil ve tip onay yönetmeliği;
 Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25510 Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımacılığı Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümlerine Göre  İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)


 

İlgili mevzuatı incelediğimizde Tüm Şehirlerarası yolcu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına hazır hale getirilmesinin şart olduğu anlaşılıyor.
Muafiyet ile ilgili


Muafiyetler


Madde 13-
Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teknolojik olarak gelişmiş araçlara ve karesorilere ilişkin tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, araçlara ve karesorilere ulusal tip onayı belgesi verilebilir.
b) Mevcut araçlar için uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış motorlu araçlara ve bunların karoserilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Denilmektedir.
Öyleyse 07.07.2013 Tarihinden sonra imal edilecek tüm araçlardan bu şartlar aranacak gibi anlıyorum.Tüm bu mevzuat incelememe rağmen aklımda bir çok soru geliyor ve mevzuatta cevaplarını bulamıyorum.

Tarifeli ve düzenli yolcu taşımaları  toplu ulaşım olarak kabul edilebilir mi?
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin tamamına uygulanması şartı varmı?
Özürlülerden kasıt Ortopedik özürlüler mi?
Kanun ve Yönetmeliklerde kast edilen hareket engelli kişiler ve veya tekerlekli sandalye kullanıcıları mı?
Özürlülük ölçüsü nedir?
Turizm ve Grup taşımaları yapan taşıma araçlarına bu zorunluluk var mı?
Otobüsler fiziki olarak bu düzenlemeye uygun mu?
Araç içi işaretleme standartları nelerdir?

Bu konuyla alakalı taşıtların düzenlenmesiyle alakalı  tip onay belgesi varmı?
Neye göre düzenleme yapacağız?
Kaç koltuk tahsis edeceğiz?
Koltuk, sökülecek mi?
Koltuklarda mevcut emniyet kemerleri kullanılabilir mi?
Kullanılamaz ise hangi standartta emniyet kemeri kullanacağız?
Mevcut otobüslerde yapılacak tadilat ve aparat takılması aracı tadilat yapılmış sayılır mı?
Tadilatlı araçların Yetki Belgesine kayıt edilemeyeceği bilinmiyor mu?


Yaptığım araştırmalar sonucunda bu soruların tamamına cevap verilmese de
İlgili yasal mevzuatı tekrar bilgilerinize sunuyorum.
saygılarımla.


 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009   Resmi Gazete Sayısı: 27255

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

MADDE 13 – ……
(16) Özürlüleri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler
MADDE 33 – (1) Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır:
a) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri;
 


1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 43 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler.

(26) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Ücret tarifeleri
MADDE 57 – (1) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.

(11)
6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az (Değişik ibare:RG-21/8/2009-27326) % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

Genelgeler

Başbakanlıktan:
Konu: Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi

Genelge 2006/18

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2006
Resmi Gazete Sayısı : 26226

 

Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3'üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.

Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir.

Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
       Başbakan

 

İçişleri Bakanlığı’nın Toplu Taşıma Hizmetleri Genelgesi

24.04.2011

Sayı     :B.05.0.MAH.0.07.01.00/11701

Konu   :Toplu Taşıma Hizmetleri 

Özürlü vatandaşlarımızın da herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesinde toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ulaşılabilirliğin sağlanmasında önemli çalışma alanlarından biri olan şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda; hem taşıtların hem de bunların kullanılabilmesiyle ilgili bilgilendirme hizmetlerinin ve çevre düzenlemelerinin engelsiz hale getirilmesi gerekmektedir.

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.

Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.” hükmü yer almıştır. Anılan hükümdeki uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan yedi yıllık süre 07/07/2005 tarihinde başlamıştır.

Anılan Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlarda açıklık getirme gereği hasıl olmuştur;

1- 02/07/2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin  (2001/85/AT) VII Nolu eki hareket engelli yolcuların araca giriş-çıkışlarını kolaylaştıran teknik donanımla ilgili şartları içermektedir. Anılan Yönetmelikte 26/08/2006 tarihli ve 26271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bir Yönetmelikle değişiklik yapılarak, Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak veya daha önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış araçların 13 Şubat 2009 tarihinden itibaren bu yönetmeliğe göre Tip Onayı alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda Belediyelerin Sınıf I ve Sınıf II araç satın almaları durumunda, söz konusu Yönetmeliğin VII Nolu ekinde ifade edilen şartlara uygun teknik şartnameler hazırlatarak satın almaya ilişkin işlemlerini bu doğrultuda yapmaları, ayrıca kendi denetimlerinde kullanılan Sınıf I ve Sınıf II araçlar için de aynı şartları aramaları zorunludur.

2- Belediyeler tarafından hizmete sunulmuş veya belediyelerin denetimlerinde olan,         
13 Şubat 2009 tarihinden sonra imal edilen ve şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılan araçların, 5378 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde öngörülen sürenin bitimine kadar özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2001/85/AT) VII Nolu ekine uygun biçimde tadil edilmesi gerekmektedir.

Belirtilen kapsamda olup 13 Şubat 2009 tarihinden önce imal edilmiş araçların ise 5378 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin amir hükmüne uygun olarak 07/07/2012 tarihine kadar özürlüler için erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

3- Şehir içi otobüs durak yerlerinin ulaşılabilir güzergahta seçilmesi, otobüse biniş ve inişler için gerekli fiziksel koşulların sağlanması ve toplu taşımaya ait bilgilendirme için gerekli sesli ve görsel donanımların eklenmesi; diğer yandan özürlüler için ayrı otobüs, ayrı güzergah belirlenmesi gibi ayrımcılığa neden olacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

4- Konuya ilişkin denetim faaliyetlerini yürüten kamu kurumlarının yaptıkları denetimlerde yukarıda yer alan hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 5825
Kabul Tarihi    : 3/12/2008
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/12/2008 Sayı : 27084

http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/html/241/2.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5378
Kabul Tarihi : 1/7/2005
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868

http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/html/245/2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          GENELGELER

T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-20515                          3 Aralık 2002

Genelge 2002/58

http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/html/415/6.1»  Diğer makaleleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.