8+1 YOLCU Taşıma Kapasiteli ARAÇLARIN OTOMOBİL SINIFINA DÜŞÜRÜLMESİ.

02.08.2013 Tarih 28726 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlana 6495 Sayılı “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”DA 2918 Sayılı KARAYOLU TRAFİK KANUNU’NUN 3 Maddesinde yer alan “Otomobil ” Otobüs” tanımlarının değiştirilmiş olması Turizm taşımacılığı sektöründe bayram sonrası güncel sorun olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır.

 


Yapılan değişikliğe göre;
Otomobil: Sürücüsü dahil 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre:
Otomobil: Yapısı itibariyle şoförü dâhil en fazla 8 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlanmıştır.

Yenilenen kanun hükümlerine ve tanımlamaya göre “Otomobil” sınıfına giren 8+1 kişilik Minibüslerin Taşıt kayıt ve tescil belgelerinde değişiklik yapılması otomobil olarak tescil edilmeleri gerekecektir.
Torba kanunda yapılan bu değişiklik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından değil, İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılmıştır.
İç işleri Bakanlığı bu durumda olan Tüm araç sahiplerine bir duyuru yaparak araçların kayıt ve tescillerini kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi isteyeceği yönündedir.

8+1 Koltuk kapasitesine sahip araçların tescil belgelerinde değişiklik yapılmadan “Otomobil “ yazmıyorsa TÜV Muayenelerinin yapılmayacağı hatta bazı taşımacılar tarafından yapılmadığı tescil belgesinin değiştirilmesinin istendiği söylenmektedir.
Turizm taşımacılarını arızi v grup taşıması yapan D2 Yetki belgeleri altında faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren ve sıkıntıya düşürecek asıl mesele, araçların tescil belgelerinde değişiklik yapıldığı anda yetki belgesinden düşürüleceği gerçeğidir.
İşletmeleri zora sokacak yönü budur.

Yapılan değişikliğin işletmelere Yasa ve Yönetmeliklerle verilmiş olan bir taşıma hakkının bir başka yasa hükümlerinin değiştirilmesiyle işletmeleri mağdur edilmesi söz konusudur.
Özmal taşıt parklarının azaltılması zorunluluğunu getireceğinden kurumsal yapılarına da zarar vereceği mali yapılarını negatif yönde etkilemesi söz konusudur.

Burada Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ve Bağlı Olduğumuz Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün görüşü ve bundan sonra alacağı karar ve yapacağı uygulama önemlidir.
Henüz paniğe gerek yoktur bekleyelim…
Bakanlık değişiklikten mutlaka haberi vardır. Yönetmelik düzenlemesiyle bir çözüm üretebilir.
STK Olarak Gerek Federasyonlar ve sektörel dernekler konunun takipçisi olacaklardır.

 

Uygulamanın bu şekliyle başlaması durumunda özellikle turizm taşımacılığında faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılan bu tip araçlar atıl duruma düşecek sektör dışına itilecektir. İşletmelerin ekonomik ömrünü tamamlamayan bu araçları kullanamaması ve satmak zorunda kalmaları durumunda zarar edecekleri borçlarını ödeme güçlüğüne düşecekleri gerçeği göz ardı edilemez.


Sistem dışına itilen taşıtların A1 Yetki belgesine tamamının kayıt edilebilmesi D2 Yetki belgeli işletmelerin ayrıca A1 Yetki belgesi almaları zorunda bırakılmaları da de söz konusu değildir.
Yaklaşık bizim tespitlerimize göre yurt genelinde yaklaşık 2500 taşıt Karayolu Yolcu Taşımacılığı sistemi dışına çıkarılarak sektörde Hak mağduriyeti yaratılacak maddi ve manevi zararlara sebep olacaktır.

. Özmal asgari taşıt kapasite zorunluluğunu bu tip taşıtlarla karşılayan işletmelerin taşıt düşümleri nedeniyle verilen sürede asgari kapasiteyi sağlayamamaları nedeniyle yetki belgelerinin iptali bile söz konusu olabilecektir.

Bu durumda olan işletmelerin araç satışı ve yeni araç alma zorunluluğunun olması böyle bir yatırımı yeniden göze alabilmeleri maddi olarak bu yatırımın altından kalkabilmeleri bu ekonomik şartlarda bence mümkün değildir.

 

Sonuç olarak, D2 Yetki belgeli işletmelerin tamamı bir taşıtı olsa bile mağdur edilecekleri endişesini taşımaktadır.

Bana iletilen taleplerde dile getirilenleri hiçbir yorum katmadan sıralamak istiyorum.

·         D2 Yetki Belgesine 8+1 Sürücüsü dahil 9 kişi kapasiteli “otomobil”lerin kayıt edilmesi

·         D2 Yetki belgesine kayıtlı 8+1 araçların trafik tescil belgelerinde değişiklik yapılsa bile yetki belgesinden düşürülmemesi.

·         Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş araç tip ve sınıflandırmalara göre araç imal ve ithal edilmesi.

·         Araçları bu durumda olan işletmelerin taşıtlarına ARAÇ İmal ve tadil Yönetmeliğine uygun ve Tip Onay Belgesi almış işletmelerce tadil edilmiş olması halinde 9+1 dönüşümüne izin verilmesi ve yetki belgesine kayıt edilmesi.

·         Mutlaka uyum süresi verilmesi talep edilmektedir.

·         Taleplerin başında bu tür araçların öz mallarda yetki belgesi süresinin sonuna kadar kullanılması sözleşmeli taşıtlarda ise sözleşme süresi sonuna kadar kullanılabilmesidir.

 

Bu konu önümüzdeki günlerde gündemimizi meşgul edeceği ve çok tartışılacağı anlaşılmaktadır. Uygulanması durumunda hakikaten mağduriyet yaratacağı ekonomik kayıplar getireceği düşüncesindeyim.
Sektörümüz Bakanlığımızdan ve Genel Müdürlüğümüzden yapılan kanun değişikliği ve karayolu Taşıma Mevzuatı açısından yapılacak uygulamalar ve düzenlemeler,  konusunda acil açıklama beklemektedirler.

İnfiale gerek yoktur. Bir süre bekleyelim derim.
Dava açalım, yürütmeyi durdurma isteyelim, iptalini isteyelim, beklemeyelim Ankara’ya gidelim, eylem yapalım. gibi fikirlere katılmıyorum.
Acele etmemek lazım!

Nusret ERTÜRK»  Diğer makaleleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.