Eleştirilere Cevap

ELEŞTİRİLERE CEVAP
"Ne zaman ki, düşmanlarım çoğaldı, anladım ki ben doğru yoldayım."
~ Şems-i Tebrizi

Yazar Nevzat Tarhan, kitabı ‘Mesnevi Terapi’de Mevlana’dan ilhamla bakın neler diyor; “İnsanın gözü kördür ışık olmadıkça, Aşkın gözü kördür gerçekler olmadıkça, Aklın gözü kördür ahlak olmadıkça, Hırsın gözü kördür terazi olmadıkça, Şöhretin gözü kördür tevazu olmadıkça, Gücün gözü kördür erdem olmadıkça, Paranın gözü kördür insaf olmadıkça, Menfaatin gözü kördür empati olmadıkça, Adaletin gözü kördür hakkaniyet olmadıkça, Tabibin gözü kördür tıp etiği olmadıkça, Medeniyetin gözü kördür bilgelik olmadıkça…

Mevlana’nın da güzel bir sözü var: Edep aklın tercümanıdır, Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir…

Eleştiri ve tenkit, özgür ve bağımsız düşünce üretiminden kaynaklanmaktadır.
Eleştiri ve tenkit doğru yolu bulmak için bir işaret levhası gibidir.
Her kişi ve kurum yanlış yaptığı zaman eleştirilmelidir.
Eleştiri modern toplumların gelişmişlik düzeyinin ve demokrasinin önemli bir yapı taşıdır.

Biz eleştirinin adabını ve ölçüsünü maalesef kaybettik…

Hakaret etmeden, küfretmeden konuşabilmek, kendisi gibi düşünmeyene tahammülsüzlük göstermeden dinleyebilmek maalesef özlemini duyduğumuz hasletler haline geldi.
Özellikle de insan haysiyeti ve onuru gibi "hassas" konularda.
Görüyorum ki insanlar eleştiriyorum, yanlışları ortaya çıkarıyorum derken ne derece alçalabiliyor, nefsine yenik düşebiliyor…

Gerçeği sezme gücünden ve bilgisinden yoksun, başkalarının ne dediğine ne düşündüğüne değer vermeyen, sadece ben bilirim, benim söylediğim doğrudur diyen bir kişinin bu haysiyeti göstermediği yazdıklarıyla aşikârdır.
Kuruluşundan beri yönetiminin değişik kademelerinde görev aldığı, Tüm Otobüsçüler Federasyonu ve yönetimi hakkında yalan, iftira ve hakaret dolu hezeyanlarını geçen yıldan beri sürekli okuyoruz.
Efendim TOF Tüm Otobüsçüler federasyonunda yönetim suiistimal yapıyormuş, hesaplarda oynanıyormuş, paralar iç ediliyormuş, Genel Sekreter yönetimin açıklarını biliyor ve kapatıyormuş, zimmetine para geçirmiş vs TOF bitmiş, bitirilmiş… Mustafa Efendi hitabıyla başkanımıza hakaret ve suçlama dolu yazılar.
Bu suçlamaların dışında seviyesizce imalı ve direkt hakaretler, ağza alınmayacak derecede küfürler, hezeyanlar…

Yönetimde bizimle birlikte uzun bir süre görev alan bu arkadaşımızın yazdığı onlarca yazıya rağmen, sükûnetimizi korumaya ve bugüne kadar cevap vermemeye gayret gösterdik.
Bugüne kadar susmamız, ikrardan değil, edeptendir.

Bu yazılarda hakaretlere devam edilmesi, bana ve yönetim kurulundaki mesai yapan arkadaşlarıma açıkça hakaret edilmesi beni bu duruşumdan bir nebze de olsa uzaklaştırdı.
Takdir edersiniz ki, herkesin sabrı bir yere kadardır.
Sosyal medyanın ve basının bu kadar kötü amaçla kullanılması beni ayrıca derinden yaralamıştır.

Yapılan yayınlarla şahsıma, mesleki itibar ve saygınlığımıza yönelik gerçekdışı ifadelerle, kişilik haklarıma ve haklarımıza direkt saldırıda bulunulmaktadır.
Şahsımı ve görev yaptığım federasyonun yönetim kurulu üyelerini sektörde ve kamuoyunda zor durumda bırakmak, yıpratmak amacına matuf yazılar yazılmıştır. Yazılmaya devam edilmektedir.
 Yapılan isnat ve suçlamaların hiçbir dayanağı ve delili yoktur. Delili olmayan tamamen gerçekdışı isnatlarla mesleki saygınlığımızı zedeleyerek itibarsızlaştırmak dolayısıyla istifa etmemizi sağlamak, TOF’u dağıtmak amacıyla bu çirkin saldırı ve ithamlar yazı serisi şeklinde sürdürülmektedir.

Vay be neler dönmüşte bizim haberimiz yokmuş diyenler için yazıyorum:

Yazılanların, isnat edilen suçlamaların hiç biri doğru değildir.
Hakkımızda yazılan iddia, iftira ve benzetmelerle dolu her yazıya cevap vermek imkânsız. Bu yolu özellikle seçmedik.
Ama o lafların okuyucuların zihinlerinde iz bırakmasına göz yummak ve susmak da artık benim için bir başka vebal haline geldi..
 İnsan yalan iftira ve fitne ateşinin içinden geçerken bazı insanlar gıybet, yalan ve iftiralar nedeniyle kendi kendini helak edebilir. İnsan etten kemikten yaratılmıştır, etkilenmemesi mümkün değil, en azından üzülebilir. Ben tüm bu yaşananları iptila ve nefsimle imtihan olarak gördüm ve bugüne kadar ya sabır çektim.
Tasavvufta böyle zor zamanlarda asıl yapılması gereken, nefse karşı mukavemet etmek, hakkı tavsiye etmek ve sabırlı olma yolunu tercih etmek olarak önerilir.
Biz de uzun bir süre bu yolu seçtik.

Sabrın da bir süresi var…

Hodri meydan diyorum. Yönetim kurulumuzda görev yaptığım döneme dair hakkımda elinizde ne varsa ortaya koyun. Laf ebeliği yapmayın.

İsnat ispata tabidir…

Hakkımızda yazılanların, gıyabımızda söylenen sözlerin doğru olup olmadığı okuyucular için sektörümüz için önemlidir.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu’nda görev yaptığım süre içinde, yapılan icraatların, alınan her yönetim kurulu kararının ve attığım imzaların arkasındayım. Hesap vermeye hazırım.
Görev yaptığım süre içinde bana ve Yönetim Kurulunda görev yapan arkadaşlarıma isnat edilen suçlamaların hiçbiri doğru değildir.

Hakkımızda yapılan isnatların ve suçlamaların tamamen asılsız olduğunu iftira olduğunu söylüyorum. Açıkça belgeleriyle bu kişilere ispat ettiğimizi, isteyen her kişiye de bu belgeleri sunacağımı açıkça ifade ediyorum.

Dernekler ve federasyonların yönetim ve denetim kurullarının yetki ve sorumlulukları tüzükle belirlenmiş olup, yönetim kurulunun, kanun ve tüzüğe uymaması, suiistimal yapması, hesaplarda oynanması halinde iç denetim ve hukuk yolu bellidir. Biz bu eleştirilerin yapıldığı ilk yönetim kurulu toplantısında bu arkadaşlarımızı iddialarını ispat etmeye çağırdık. Ancak suçlamaları yapıp, cevaplarını almadan masadan kalktılar.
Hakkımızda kamuoyunu etkilemek için maksatlı yalan ve iftira kampanyası başlattılar.
Biz hiçbir yazıya ve eleştiriye hakarete cevap vermedik, “Bunların tartışılacağı yer genel kuruldur” dedik.  Yönetim Kurulu olarak olağanüstü genel kurul kararı aldık ve 20.06.2013 tarihinde olağanüstü genel kurulu Kalyon Oteli’nde yaptık.
Bizim icraatlarımızdan ve hesaplarımızdan şüphemiz yok!
Kamuoyundan hiçbir şeyi kaçırmadık, gizlemedik ve basının önünde gayet açık bir genel kurul gerçekleştirdik. Bu arkadaşlarımız genel kurulda medenice eleştirilerini yaptılar ve cevaplarını da orada aldılar. Tüm bunlar genel kurul katılımcılarının ve basının önünde oldu.
Genel kurulda yaptıkları konuşmalarında isnat ve suçlamalarına dair belge sunamadıkları, iddialarını ispat edemedikleri için sonuç elde edememişlerdir.
Bu durum genel kurul üyeleri tarafından kabul görmemiş, kendilerine olağanüstü genel kurulda gerekli cevaplar belgeleriyle verilmiştir.
Sayın Başkan Mustafa YILDIRIM, genel kurul katılımcılarına hitaben itidal çağrısında bulunmuş, hakkımızda yapılan isnatlara “Belgeleriyle getirin burada veya istediğiniz yerde ulusal ve sektörel basın önünde iddialarınıza cevap vermeye hazırım” demiştir…  
Yıldırım ayrıca “Belgeniz yoksa ispatlayamıyorsanız susun ve özür dileyin” dedi.
 Bu arkadaşlardan çıt çıkmadı.
Biz genel kurulda belgelerle konuştuk ve genel kurul üyelerinin oy birliğiyle ibra edildik.
Acıdır ki bu isnatlarda bulunan arkadaşlar el kaldırarak bizi ibra ettiler.
Her halde vicdanlarının sesi o gün orada galip geldi. Nefislerini yendi.
Veya toplum psikolojisinden etkilendiler!


Suçlamalara mesnet yapılan federasyon ve iktisadi işletmesi 2012 yılı mali hesaplarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından incelenmesi ve olağanüstü genel kurulda sunulması için, federasyon iktisadi işletme hesapları bağımsız yeminli mali müşavirce inceletilmiş, yapılan inceleme sonucunda hiçbir usulsüzlüğe, hesap hatasına ve yanlışa rastlanmamıştır. Bu durum resmi yeminli mali müşavir raporuyla sabittir. Rapor, olağanüstü genel kurul salonunda ilan tahtasına asılmış ve genel kurul delegelerinin incelemesine sunulmuştur.

Olağanüstü genel kurul öncesi bu arkadaşlarımızın şikayeti sonucu İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü denetim ekibi tarafından yapılan inceleme sonucunda; “İl İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’nün federasyon resmi defterleri ve belgeleri üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda usulsüzlüğe rastlanmadığı, bir iki işlem hatası ve düzeltme talebinin dışında eksik bulunmadığı, suçlamaların tamamen asılsız olduğu” 03.05.2013 tarih ve 87385697-478-20018 sayılı yazısıyla kesinleşmiştir.
Bu yazının aslı şikâyet eden kişiler olarak mutlaka kendilerinde de vardır.

 
Biz resmi belgeye, resmi beyana dayalı konuşuyoruz, onlarsa müphem isnatlarda konuşuyorlar.
“Varsa belgeniz, deliliniz ortaya koyun isnadınızı suçlamalarınızı ispat edin” diyoruz.
Ortaya bir şey sunamıyorlar. Hakarete ve suçlamaya bir yıldan beri devam ediyorlar.
Eleştirinin ilk yapıldığı günden beri söylediğimiz bir tek şey var.
Haksızlık ediyorsun, yanlış yönlendiriliyorsun, alet oluyorsun, mensubu olduğun yönetim kurulu üyelerinden özür dilemen lazım…

Bugüne kadar yanlış gördüğüm her konuda fikrimi dürüstçe söylemeyi şiar edindiğimi düşünüyorum. Bu konuda da sektörü doğru bilgilendirmeyi, belgelere dayalı olarak konuşmayı dürüstlüğün gereği olarak görüyorum.

Bu niyetimizin doğru anlaşılabilmesi için okuyucuların yazının devamını takip etmelerini rica ediyorum. Haftaya açıklayacağım fitne, ikilik çıkarma ve federasyonu bölme gayretlerinin abartısına ve operasyonuna ve seviyesizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

Kısacası eleştiriyorum, gerçekleri ortaya çıkarıyorum, diyerek edep, terbiye, nezaket ve görgü kurallarını yok sayarak ahlak sınırlarını zorlayan sözleri ve yazıları okuduğunuz zaman, öfkelenmek kızmak yerine bunları yazanlara acıyın. Ben öyle yapıyorum ve huzur buluyorum.

Sektörde birlik ve beraberliğin sektörce de istendiği bir dönemde sürekli yalan ve yanlış suçlamaların gündemde tutulmasını manidar bulmakla birlikte; Özellikle bugünlerde,  insanların, kişisel menfaatleri ve çıkarları için,nefsine ve hırsına nasıl yenildiğine dikkat etmenizi  ibretle okumanızı rica ediyorum.  
 Saygılarımla.

Nusret ERTÜRK

TOF Tüm Otobüsçüler federasyonu
 Genel Sekreter»  Diğer makaleleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.