Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 25 inci maddesi ve Bakanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/KDGM-06/GENEL numaralı Genelge ile belirlenen, özmal-sözleşmeli taşıt kullanım kuralları ile ilgili alınan, 19.04.2013 tarih ve 6472 sayılı Bakanlık Oluru ile ilgili duyuru

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı  : 58909176-220-01-6472                                                                                  ANKARA

Konu: Geçici/Süreli Düzenlemeler                                       

BAKANLIK MAKAMINA

          

İlgi:     14/12/2012 tarih ve (2013/KDGM- 06 /GENEL) sayılı Genelge.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 23/10/2012 tarihinde yapılan değişiklik ile söz konusu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendi ile yeniden düzenlenen özmal – sözleşmeli taşıt oranı kullanım kurallarına yetki belgesi sahiplerinin uyum sağlayabilmelerine imkan vermek üzere ilgi Genelge ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden birisi de, ilgide kayıtlı Genelgenin 1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan; “30/4/2013 tarihine kadar durumunu yönetmelikte belirtilen özmal – sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı tüm sözleşmeli taşıtların resen düşümlerinin yapılması” hükmüdür.

Yetki belgesi sahipleri ile sözleşmeli taşıt sahiplerinin özmal – sözleşmeli taşıt oranı kullanım kurallarına daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve olası mağduriyetlerin en aza indirilmesini teminen söz konusu düzenlemenin “özmal – sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına uygun olmayan cinslerdekitüm sözleşmeli taşıtların resen düşümlerinin yapılması” şeklinde uygulanmasının doğru ve yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Takdir ve  tensiplerinize arz ederim.

                                                                      

Ahmet GÜNER

 

Uygun Görüşle Arz Ederim

…../04/2013

 

 

Talat AYDIN

Müsteşar Yardımcısı V.

      Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

OLUR

…../04/2013

 

 

 

 

M. Habib SOLUK

Bakan a.

Müsteşar

 

 

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

Telefon: 0 (312) 203 10 00 - 1337

Faks: 212 0849

Kerim CİCİOĞLU

E-posta: kerim.cicioglu@ubak.gov.tr

Internet Adresi: www.ubak.gov.tr

Memur

 

 

 

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

BAYRAM TATİLİ UZADI BİLET...
(20.05.2019)
Ramazan ve Kurban Bayramlarında...
(17.05.2019)
Geleneksel İftar davetimiz 22...
(06.05.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.