Vizyon:

Türkiye’de Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörünün örnek ve önder sektör temsilcisi olmaktır.


Misyon:

Belirtilen vizyonu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki misyonu üstlenmiştir.

Yurtiçi ve Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün topluma etkin ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına çalışmak; bu amaçla başta Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, UKOME ve İl Trafik Komisyonları gibi kurumlarla işbirliği yapmak, öneriler sunmak, görüş bildirmektir…

Karayolu Yolcu taşımacılığı Sektörü faaliyetlerini Ülkemizde ve Uluslar arası alanda geliştirmek tüzüğümüzde belirtilen prensipler doğrultusunda çalışarak sektörümüzün gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

Üyeler arasındaki Mesleki dayanışmayı en üst seviyede artırmak.

Federasyonumuzu sektörümüzün temsilcisi olarak öncü ve lider bir meslek kuruluşu haline getirmektir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip etmek ve sektörel araştırmalar ve geliştirme çalışmaları yapmak, üst düzeyde uygulayarak üyelerinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı ve ulaşım konusunda bilimsel teknik araştırmalar yaparak Sektörümüzün geleceği ile ilgili çalışmalar ve planlamalar yapmak, elde edilen verileri gerekli kamu ve sektör temsilcilerine ulaştırmak.

Ülkemiz Karayolu Taşımacılığı Sektöründe yapılan yolcu taşımacılığının alt sektörlerce payını belirlemek bu konu ile ilgili mesleki çalışmaları yapmak.

Rekabetçi bir sektör yaratabilmek amacıyla üyeleri arasında stratejik işbirliklerini teşvik etmek ve bu yönde özellikle toplu satın alma yöntemlerini kullanmak veya bu işlere öncülük etmek, gerektiğinde katılım sağlamak suretiyle, üyelerin değişken ve sabit maliyetini, asgari seviyede aşağı çekmek, bu suretle rekabetçi bir sektörün yaratılmasında öncü olmak.

Sektörde verimlilik üzerinde çalışmalar yapmak.

Üyeler arasında haksız ve yıkıcı rekabeti önleyici mesleki disiplin mekanizmaları oluşturmak.

AB ve diğer ülke taşımacılarının, ülkemizde yaratabilecekleri, olası, haksız rekabeti önleyici tedbirleri almak, aldırmak…

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde Turizm Taşımacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin sektör menfaatine gerçekleştirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu kamu kuruluşları ile yakın temaslarda bulunmak öneriler sunmak.

Karayolu Taşımacılık sektöründe alt sektörler ve bölgeler arasındaki, fark ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak sektörde birlik ve beraberliğin önemini ve faydalarını vurgulayarak Yurt genelinde faaliyette bulunan yolcu taşımacıları derneklerini Federasyonumuz çatısı altında toplamak.

Karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren diğer meslek kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile fikir alışverişinde bulunmak bu kuruluşlar ile güç birliğine gitmenin olasılığını ve yöntemlerini araştırmak.

Vizyona ulaşmak amacıyla öngörülen, misyon araçlarını, belirli aralıklarla gözlemlemek değerlendirmek raporlar üretmek sonuçların ölçülebilir kabul edilebilir olmasını sağlamak.

Değişen dünya şartlarına göre Sektörümüzü yeniden değerlendirmek gerektiğinde misyon üzerinde gerekli değişimleri yapmak.

TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu, çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi insanlığı yakından ilgilendiren konularda, bir sektör sivil toplum kuruluşu olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.»  Hakkımızda sayfasına geri dönebilmek için tıklayınız!

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Macaristan Karşılık Bildirisi
(11.06.2019)
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun
(31.05.2019)
Bayram Süresince Emniyet...
(30.05.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.